Fietspad Heerenweg

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Fietspad Heerenweg

Fietspad Heerenweg

RSS

De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg voor een fietspad langs de Heerenweg. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om hiervoor een plan uit te werken en een uitvoeringsbedrag in de Lijst van Investeringen op te nemen.

Op 29 november 2017 is een voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad IJhorst. Tijdens deze presentatie werd een toelichting gegeven over de uitgangspunten en het ontwerpproces. Naar aanleidingen van opmerkingen uit de zaal zijn er nogmaals diverse overleggen gevoerd met de gemeente Hardenberg en met Stichting Het Drentse Landschap over een oplossing nabij de gemeentegrens met Hardenberg. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

Inloopavond 22 mei 2019

Het voorlopig ontwerp is vervolgens aangepast en op 22 mei 2019 in Eetkamer Het Vosje te IJhorst tijdens een inloopavond gepresenteerd. Tijdens deze avond had u de gelegenheid om een reactie op de plannen in te dienen. Van deze reacties is een reactienota gemaakt welke hieronder is te downloaden.

Vervolgtraject

Naar aanleiding van de inspraaknota en de gesprekken ten aanzien van de grondaankoop wordt het ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. Vervolgens wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van het fietspad en wordt het werk aanbesteed. Ook wordt het plan nog eenmaal voorgelegd aan de gemeenteraad. Afhankelijk van de voortgang van de grondaankoop wordt verwacht dat het werk begin 2020 in uitvoering gaat.