Werk in uitvoering 2018

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte

Werk in uitvoering 2018

RSS

Wegwerkzaamheden

 • Herinrichting Korte Kerkweg en Goudenregenstraat

  [(12-10-2018) - (05-12-2018)]

  De ontwikkeling van de voormalige Triangellocatie in Rouveen is bijna afgerond. De werkzaamheden ten behoeve van kinderopvang Mathil lopen ten einde en het braakliggende terrein op de hoek Korte Kerkweg – Goudenregenstraat moet nog nader worden ingvuld. Het verkeer wordt ontsloten via de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat. Om hiervoor een goede en veilige verkeersafwikkeling te realiseren zijn er plannen gemaakt om de Korte Kerkweg en Goudenregenstraat opnieuw in te richten.

 • Herinrichting Boslaan vanaf 3 september van start

  [(28-08-2018) - (31-12-2018)]

  Vanaf maandag 3 september starten we met de herinrichting van de Boslaan. Vanaf de Gemeenteweg tot aan het Notarisbos komt een nieuwe en moderne inrichting. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de direct aanwonenden.

 • Fietspad Snelfietsroute ZSM (Zwolle-Staphorst-Meppel)

  [(11-06-2018) - (01-10-2018)]

  In het coalitieakkoord van de gemeente Staphorst is de wens opgenomen voor een fietssnelweg naar Zwolle. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze fietsverbinding.

 • Uitbreiding carpoolplaats De Lichtmis

  [(08-05-2018) - (01-06-2018)]

  Carpoolplaats De Lichtmis nabij de A28/Nieuwleusen is vaak volledig bezet. Om te voldoen aan de behoefte in extra carpoolplaatsen, breidt de bestaande carpoolplaats uit met zesentwintig extra parkeerplekken. Ook komt er een nieuwe fietsenstalling met overkapping en aanleunbeugels.

 • Herinrichting Staphorst Noordoost fase 1

  [(02-05-2018) - (31-12-2018)]
 • Definitieve bestrating in Rouveen West

  [(12-04-2018) - (15-05-2018)]

  Momenteel wordt Rouveen West 4 woonrijp gemaakt. Een groot deel van de Beukenlaan, Moerbeilaan en Iepenlaan zal binnen enkele weken gereed zijn. De Wilgenlaan volgt waarschijnlijk na de bouwvak, dit is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw.

 • Werkzaamheden Oosterparallelweg afgerond

  [(27-03-2018) - (01-05-2018)]

  De werkzaamheden aan de Oosterparallelweg zijn begin maart afgerond.

 • Amerikaanse eiken langs de Boslaan gekapt

  [(23-03-2018) - (01-04-2018)]

  28 eiken langs de Boslaan worden momenteel gekapt, omdat ze in slechte staat verkeren en veel hinder opleveren voor de omgeving. De werkzaamheden zijn rond 27 maart afgerond.

 • Vervangen fiets/voetgangersbruggetjes in Staphorst-Zuid

  [(09-01-2018) - (01-03-2018)]

  In week 3 (vanaf maandag 15 januari 2018) wordt gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van de drie fiets/voetgangersbruggetjes in de wijk Staphorst Zuid 4. Begonnen wordt met de brug nabij de Kievit en als laatste de brug nabij de Patrijs.

 • Vervangen duiker Dekkersland

  [(09-01-2018) - (01-04-2018)]

  Vanaf de tweede helft van januari wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de duiker in het Rienkskanaal onder het wegdek van Dekkersland.

 • Nieuwe taxushagen begraafplaats Staphorst

  [(04-12-2017) - (31-01-2018)]

  In 2015 heeft er een renovatie plaatsgevonden op een gedeelte van de begraafplaats Staphorst. Hierbij zijn bomen en hagen geplant. Een deel van de nieuwe hagen bestaat uit taxus, een wintergroene conifeer.

 • Afkoppelen en herinrichting Oosterparallelweg

  [(16-11-2017) - (01-03-2018)]

  De Oosterparallelweg, het gedeelte tussen de Gemeenteweg en de Akkerweg, krijgt extra riolering (afkoppeling van regenwater) en nieuwe wegverharding.