Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Auteursrecht

Home > Inwoners > Over deze website > Auteursrecht

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik (niet-commercieel gebruik) van de inhoud van deze site is toegestaan. Neemt u een bericht over, vermeld hierbij dan 'Bron: gemeente Staphorst'.

De gemeente Staphorst behoudt zich het auteursrecht voor van beeldmerken, logo’s en bepaalde illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik van maken, stuur dan een e-mail naar communicatie@staphorst.nl.

De gemeente heeft het auteursrecht en het merkrecht op het gemeentewapen. Het wapen is historisch verbonden aan de gemeente Staphorst. Voor gebruik ervan door derden dient het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven. Gebruik van beeldmerken die sterk lijken op het gemeentewapen is niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan men toestemming krijgen om het gemeentewapen te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. In de praktijk wordt niet vaak toestemming verleend voor het gebruik door derden.