Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Verkeersonveilige situatie melden

Home > Inwoners > Verkeersonveilige situatie melden

Verkeersonveilige situatie melden

 • Wat is het?

  Een onveilige verkeerssituatie kunt u melden bij de gemeente.

  Verhoogde kruisingen, drempels, asverspringingen en wegversmallingen zijn voorbeelden van verkeersmaatregelen, bedoeld om de gewenste snelheid te handhaven of als extra attentie bij een gevaarlijke of lastige situatie. Op tal van locaties zijn dergelijke verkeersmaatregelen aangebracht. Soms op verzoek van burgers of organisaties.

 • Hoe werkt het?

  Meldingen en vragen ten aanzien van de verkeersveiligheid worden behandeld in het Team Verkeersadvisering. Dit team bestaat uit een vertegenwoordiger van de politie, een vertegenwoordiger van VVN afdeling Staphorst en gemeentelijke verkeersambtenaren. Team Verkeersadvisering komt circa 6 keer per jaar bijeen en rapporteert zo nodig aan het college van burgemeester en wethouders.

  VVN afdeling Staphorst

  VVN afdeling Staphorst probeert via het uitvoeren van projecten de verkeersveiligheid in de gemeente Staphorst te vergroten. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarin de projecten zijn opgenomen die men gedurende dat jaar wil uitvoeren.

  Scholen

  De tien basisscholen in de gemeente hebben één of meer verkeersouders. Verkeersouders zijn het aanspreekpunt op de school als het gaat om verkeersveiligheid. Verkeersouders zijn ook vaak het contactpersoon tussen de school de gemeente en andere instanties. Zes scholen maken gebruik van verkeersbrigadiers. De Scholengemeenschap Pieter Zandt (voortgezet onderwijs) neemt deel aan het project Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO). Dit project houdt in dat de school door een ondertekend convenant toezegt gedurende het schooljaar aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.

  Zie de pagina Verkeersveiligheid voor meer informatie.

 • Wat moet ik doen?

  Meld het bij de gemeente wanneer u een onveilige verkeerssituatie ziet. De gemeente is meestal de wegbeheerder en dus verantwoordelijk. De gemeente kan besluiten om op basis van onder andere deze informatie onderzoek te doen of maatregelen te treffen.

  Vragen ten aanzien van de verkeersveiligheid kunnen worden besproken in het Team Verkeersadvisering.

  Meldingen kunnen ook worden gedaan aan de dorps- of wijkraad. Zij kunnen de melding dan eventueel bespreken met de gemeente.

 • Formulier

Wysiwyg