Sportservice Overijssel

Home > Inwoners > Sportservice Overijssel

Sportservice Overijssel

 • Wat is het?

  De Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele partners werkt zij continue aan de randvoorwaarden die het mede mogelijk maken dat de inwoners van Overijssel (meer) kunnen gaan sporten en bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.

 • Hoe werkt het?

  De diensten die de Sportservice Overijssel aanbiedt zijn:

  1. Gemeentelijke ondersteuning - Hulp aan gemeenten bij het vormgeven van (integraal) gemeentelijk sportbeleid of onderdelen daarvan.
  2. Sportinfrastructuur en verenigingsadvisering - Ondersteunen van lokale en (boven)regionale sportservicepunten en sportverenigingen op het gebied van vrijwilligersbeleid, organisatie en management.
  3. Participatie en integratie van specifieke doelgroepen - Ontwikkelen en onderhouden van een breed en geografisch gespreid aanbod en netwerk van specifieke sport- en beweegvoorzieningen en activiteiten voor mensen met een chronische aandoening, senioren, jeugd en allochtonen.
  4. Sport, bewegen en gezondheid - Hulp aan gemeenten bij het vormgeven van integraal gemeentelijk beleid op het terrein sport, bewegen en gezondheid en uitvoering van projecten.
  5. Sportiviteit en respect - Bevorderen van de (her)waardering en toepassing van waarden en normen bij sportbeoefening zowel binnen als buiten de georganiseerde sport.
 • Aanvullende info

  Contactgegevens

  Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle, (038) 457 77 77
  E-mail: info@sportserviceoverijssel.nl
  Website: www.sportserviceoverijssel.nl
  Helpdesk voor sportverenigingen: www.sportservicedesk.nl

Wysiwyg