Sportraad Staphorst

Home > Inwoners > Sportraad Staphorst

Sportraad Staphorst

 • Wat is het?

  De Sportraad is het adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Zij adviseren het college over zowel grote als kleine projecten in de gemeente. Dit doen zij voor alle drie de kerndorpen Rouveen, IJhorst en Staphorst.

  De Sportraad is een actieve en betrokken raad en heeft als doel “het stimuleren van sport en bewegen in de gemeente, alsmede de verbetering van de mogelijkheden daartoe”. Dit wil de Sportraad bereiken door:

  1. Het bestuderen van vraagstukken die te maken hebben met de ontwikkeling op het gebied van bewegen en sport.
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die het gemeentelijk beleid op het terrein van bewegen en sport betreffen.
  3. Het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen organisaties, instellingen en personen, die op het gebied van de lichamelijke opvoeding en sport in de gemeente werkzaam zijn, alsmede de behartiging van hun belangen.
  4. Het onderhouden van contacten met organen, organisaties en instellingen die buiten de gemeente op het terrein van bewegen en sport werkzaam zijn.
  5. Het stimuleren van verenigingen om activiteiten te organiseren.
  6. Het ondersteunen van sportstimuleringsprojecten.

  Overleg en advies

  De Sportraad opereert niet in haar eentje, maar houdt wel de regie op sportgebied. Regelmatig is er overleg met diverse partijen, onder andere met de Stichting Welzijn Ouderen, het Steunpunt Vrijwilligers en met de diverse sportverenigingen in de gemeente.

  De Sportraad Staphorst is hét lokale adviesorgaan voor sport en bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport. De Sportraad komt tenminste 4 keer per jaar bijeen en behandelt diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sportaccommodaties, sport- en beweeg- en stimuleringsprojecten of vrijwilligers.

  Activiteiten

  Er zijn een aantal concrete voorbeelden te noemen waar de Sportraad zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden:

  • het Galm-project
  • de realisatie van de nieuwe accommodatie van de VV Staphorst
  • cursussen voor de werving van vrijwilligers bij sportverenigingen
  • BOS-project (Buurt, Onderwijs en Sport)
  • het tarievenbeleid

  De prioriteiten van de Sportraad worden samengesteld aan de hand van de gemeentelijke Kadernota Sport.

 • Aanvullende info

  De Sportraad wordt gevorm door Ben Vonder (IJhorst), Roel Kuiers (Rouveen), Joan Veijer (Staphorst), Herman Hempen (IJhorst) en Sigrid Knoll-Harink (Rouveen).

  De leden van de Sportraad zijn bereikbaar via het e-mailadres sportraad@staphorst.nl. Vermeld in de onderwerpregel aan wie van de sportraad het mailtje gericht is.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst