Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Sportraad Staphorst

Home > Inwoners > Sportraad Staphorst

Sportraad Staphorst

 • Wat is het?

  De Sportraad Staphorst is een lokaal adviesorgaan voor sport & bewegen en heeft als doel 'het stimuleren van sport en bewegen in de gemeente, alsmede de verbetering van de mogelijkheden daartoe'.

  Dit wil de Sportraad bereiken door:

  • Het bestuderen van vraagstukken die te maken hebben met de ontwikkeling op het gebied van bewegen en sport.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die het gemeentelijk beleid op het terrein van bewegen en sport betreffen.
  • Het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen organisaties, instellingen en personen, die op het gebied van de lichamelijke opvoeding en sport in de gemeente werkzaam zijn, alsmede de behartiging van hun belangen.
  • Het onderhouden van contacten met organen, organisaties en instellingen die buiten de gemeente op het terrein van bewegen en sport werkzaam zijn.
  • Het stimuleren van verenigingen om activiteiten te organiseren.
  • Het ondersteunen van sportstimuleringsprojecten.

  Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport. De Sportraad behandelt diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sportaccommodaties, sport- en beweeg- en stimuleringsprojecten of vrijwilligers.

  Activiteiten

  Er zijn een aantal concrete voorbeelden te noemen waar de Sportraad zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden:

  • het Galm-project;
  • de realisatie van de nieuwe accommodatie van de VV Staphorst;
  • cursussen voor de werving van vrijwilligers bij sportverenigingen;
  • BOS-project (Buurt, Onderwijs en Sport);
  • het tarievenbeleid.

  De prioriteiten van de Sportraad worden samengesteld aan de hand van de gemeentelijke Kadernota Sport.

 • Aanvullende info

  De Sportraad wordt gevorm door Roel Kuiers (Rouveen), Joan Veijer (Staphorst), Herman Hempen (IJhorst) en Sigrid Knoll-Harink (Rouveen).

  De leden van de Sportraad zijn bereikbaar via het e-mailadres sportraad@staphorst.nl. Vermeld in de onderwerpregel aan wie van de sportraad het mailtje gericht is.

Wysiwyg