Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 28 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Milieuvervuiling melden

Home > Inwoners > Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

 • Wat is het?

  Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

  Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling
  • vervuiling van de bodem
  • stank- of geluidsoverlast

  Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

  Toezichthouders

  De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
  • geven informatie
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

  Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

  Overige organisaties

  Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt milieuvervuiling bij de gemeente.

 • Aanvullende info

  Wat kan de gemeente verder doen?

  De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

  • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
  • de ongewenste situatie opheffen
  • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
  • een boete geven.

  De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

  • proces-verbaal opmaken
  • een waarschuwing geven
  • een regeling treffen waarbij de dader betaalt
  • iets in beslag nemen
  • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

  Schadevergoeding

  • U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.
  • Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

Wysiwyg