LEADER subsidieprogramma

Home > Inwoners > LEADER subsidiepro

LEADER subsidieprogramma

 • Wat is het?

  LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er ook dingen gebeuren.

 • Hoe werkt het?

  Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In alle lidstaten van Europa zijn LEADERgebieden. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen. Deze informatie gaat over het LEADERgebied Noord Overijssel, dat de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen Hardenberg en het buitengebied van Zwolle en Kampen omvat. De steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten.

  Om wat voor soort projecten gaat het in LEADER?

  In de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor LEADER Noord Overijssel zijn 3 speerpunten uitgewerkt:

  Speerpunt 1: Jongeren en onderwijs

  Het platteland moet ook in de toekomst interessant blijven voor jongeren om te wonen en te werken. Kennisontwikkeling en onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol. We willen het onderwijs naar het platteland brengen. Met afstudeeropdrachten en broedplaatsen van jongeren met opdrachtgevers en onderwijs willen we op zoek naar innovatieve oplossingen waardoor:

  • jongeren na hun studie op het platteland willen blijven wonen en werken
  • er studieopdrachten of banen zijn voor jongeren

  Speerpunt 2: stimuleren vrijetijdseconomie

  Het talrijke, aantrekkelijke en kansrijke kleinschalig aanbod van de vrijetijdseconomie (toerisme) willen we meer verbinden door het stimuleren van samenwerking waardoor:

  • er nieuwe producten en diensten ontstaan
  • er nieuwe samenwerkingsstructuren ontstaan die nieuwe (buitenlandse) doelgroepen aan zich weten te binden

  Speerpunt 3: verbinden van de samenleving met de toekomst van landbouw en water

  We stimuleren landbouw die streeft naar het dichter bij elkaar brengen van productie en consumptie, van platteland en stad. Ook stimuleren we dat de bevolking zich bewust is van de noodzaak van een goed beheer van water: waterkwaliteit en waterkwantiteit. Klimaatverandering vraagt ons om anders omgaan met ons water. We willen hiermee:

  • rendabele voedselketens met streekproducten
  • anders omgaan met water, voor veiligheid, maar ook om recreatief te gebruiken

  Projectvoorwaarden

  In ieder geval moet een project:

  • passen binnen de inhoudelijke doelstellingen/speerpunten van het ontwikkelingsplan;
  • van onderop tot stand gekomen zijn en/of waarin de streek zelf een belangrijke stem heeft in de totstandkoming van het project: draagvlak in de streek;
  • gebiedsgericht, integraal, vanuit samenwerking tot stand gekomen;
  • een experimenteel en/of innovatieve karakter (voor het gebied) hebben;
  • overdraagbaar zijn naar andere sectoren of andere gebieden vanwege zijn kwaliteit of vernieuwingskracht, c.q. een voorbeeldfunctie hebben;
  • organisatorisch haalbaar en realistisch zijn;
  • een haalbare begroting en realistische exploitatie hebben: levensvatbaar;
  • goede balans hebben tussen investering en opbrengst in brede zin: efficiënt en doelmatig.
 • Aanvullende info

  U heeft een geweldig idee of een prachtig plan dat goed is voor de leefbaarheid op het platteland? Misschien kan LEADER u helpen! Neemt u gerust contact op.

  LEADER-coördinator Noord Overijssel
  Jan Boxum
  p/a Gemeente Steenwijkerland
  Postbus 162
  8330 AD Steenwijk
  (0521) 53 87 48
  06 - 13 51 73 47
  jan.boxum@steenwijkerland.nl

Wysiwyg