Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen
 • Hoe werkt het?

  Als u niet tevreden bent over behandeling door de gemeente Staphorst in een bepaalde situatie dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij kan het bijvoorbeeld om het volgende gaan:

  • afspraken met de gemeente worden niet nagekomen
  • op vragen wordt niet gereageerd / verzoeken en brieven blijven onbeantwoord
  • onbehoorlijke behandeling door bestuurders of ambtenaren
  • het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd
  • onvoldoende informatie wordt gegeven of geweigerd wordt informatie te verstrekken.

  Welke klachten vallen buiten de klachtenregeling?

  Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het gemeentebestuur of het gemeentelijk beleid, kunt u een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van inspraakmogelijkheden.

  Opmerkingen over bijvoorbeeld wegonderhoud, straatverlichting, plantsoenonderhoud en afvalstortingen vallen ook buiten de klachtenregeling en kunnen worden gemeld via publieksbalie fysieke leefomgeving: telefoon (0522) 467 467 of via het digitaal meldpunt openbare ruimte.

 • Wat moet ik doen?

  Stroomschema klachtenprocedureU dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Hoe wordt een klacht behandeld?

  De klachtencoördinator draagt zorg voor een adequate afhandeling van uw klacht overeenkomstig de hiervoor geldende regeling. De ontvangst wordt schriftelijk bevestigd en getracht wordt binnen zes weken tot een beslissing te komen. U wordt in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting te geven. In een aantal gevallen is de gemeente niet verplicht tot behandeling van uw klacht. Hiervan wordt u uiterlijk binnen vier weken in kennis gesteld.

  Niet tevreden over afhandeling van uw klacht?

  Naast bovenbedoelde regeling van interne klachtafhandeling kent de gemeente Staphorst de mogelijkheid van externe klachtafhandeling. Dit houdt in dat een klacht kan worden ingediend bij de Overijsselse Ombudsman. Dit betreft een commissie, waarvan de leden deskundig zijn in het beoordelen van uw klacht en deze hebben geen enkele binding met de gemeente. Zij spreken dan ook een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over uw klacht uit.

  Let er wel op dat u eerst uw klacht bij de gemeente moet melden en laten behandelen. Bent u over de afhandeling of beslissing niet tevreden? Dan kunt u de Overijsselse Ombudsman inschakelen: telefoonnummer (0572) 35 26 87, website www.overijsselseombudsman.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
 • Document(en)

Wysiwyg