Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 28 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Hulp bij geldzaken en schulden

Home > Inwoners > Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.

  Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een cursus aan. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt.

  Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

  Schuldhulp aanvragen

  Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld de gemeente. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

  Schuldhulp voor ondernemers

  Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

  Wie komt voor schuldhulpverlening in aanmerking?

  Iedereen die in financiële problemen verkeert, kan schuldhulp aanvragen. Deze schuldsanering wordt voor de gemeente Staphorst uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Kredietbank te Meppel. Het adres is Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. Het telefoonnummer is (0592) 36 60 99 (via kantoor Assen).

  Voorwaarden

  • Een professionele hulpverlener bemiddelt tussen u en de schuldeiser om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden.
  • U stelt alle middelen ter beschikking voor het betalen van uw schuld. Indien nodig moet u bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen en uw maandelijkse uitgaven naar beneden te brengen.
  • De schuldeiser moet zich aan de afspraken houden.
  • U bent bereid om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Deze voorwaarde geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Als u de afspraken niet nakomt of als blijkt dat uw motivatie of medewerking onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.
  • Om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulp ook naar de oorzaak van uw problemen.
  • U kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen (budgetbeheer of budgetbegeleiding). Deze begeleiding kan een voorwaarde zijn voor de hulp.

  Schuldhulp voor ondernemers

  Er is een verschil tussen schuldhulp voor particulieren en voor ondernemingen. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, is van toepassing op particulieren of gewezen ondernemers. Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, kunnen andere trajecten volgen. Zij kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverlening vragen bij hun boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf, of een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de Gemeenschappelijke Kredietbank de schuldhulpverlening aanvragen.

  Procedure van aanvraag

  Nadat u een aanvraag heeft ingediend, zal de Kredietbank met de ingeleverde aanvraagformulieren, het inventarisatieformulier en de bewijsstukken beoordelen of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

  De beoordeling bestaat uit:

  • de intake;
  • de inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden;
  • de berekening van uw aflossingscapaciteit;
  • het onderscheiden van de soorten schulden (juridisch preferente schulden, feitelijk preferente schulden en concurrerende schulden).

  Schuldsanering

  De schuldsanering kan bestaan uit:

  • het opzetten van een schuldenregeling;
  • bemiddeling (met of zonder afkoop) of sanering (met of zonder afkoop);
  • het overtuigen van de schuldeisers;
  • afronding van de schuldenregeling met of zonder toekenning van een (schuld)saneringskrediet.

  Budgetbeheer

  Budgetbeheer kan bestaan uit:

  • de intake;
  • onderzoek en vaststelling van uw inkomsten en uitgaven;
  • de berekening van uw aflossingscapaciteit;
  • het opstellen van een maandbegroting (met evenwicht tussen inkomen en uitgaven);
  • het opzetten van een administratie;
  • het leren omgaan met uw nieuwe budget;
  • nazorg.

  Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. U moet in ieder geval de vaste maandelijkse lasten blijven betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de Kredietbank de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen.

 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen
 • Hoe lang duurt het?

  Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

  Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

 • Aanvullende info

  Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

  Vrijwillige schuldsanering

  Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan vraagt u hulp bij bijvoorbeeld de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank. Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

  Pas als het niet lukt uw schulden via de vrijwillige manier af te betalen, kunt u proberen via de rechter uw schulden af te lossen. Wettelijke schuldsanering heet ook wel de 'Wsnp'. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

  Krediet van de kredietbank

  Uw gemeente kan u ook helpen door uw schulden 'over te nemen' van uw schuldeisers. Dit heet een saneringskrediet. In plaats van aan al uw schuldeisers betaalt u dan een aantal jaren (meestal 3) aan uw gemeente of de gemeentelijke kredietbank.

  Verplichtingen

  De schuldeisers of de instantie die u een krediet geeft kunnen eisen stellen aan de hulp. Deze eisen moet u opvolgen:

  • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
  • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan
  • Budgetbeheer: Een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
  • Inlichtingenplicht: U moet alle inlichtingen verstrekken van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
  • Medewerkingsplicht: U moet alle medewerking geven die nodig is voor uw traject schuldhulpverlening.
  • Geen nieuwe schulden maken: Tijdens de schuldhulpverlening mag u geen nieuwe schulden maken.

  Wettelijke schuldsanering

  Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Het gaat hier om een Wsnp-traject. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

  Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw geldzaken beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

  Met de wettelijke schuldsanering kunt u al uw schulden aflossen, behalve:

  • schulden uit studiefinanciering
  • boetes voor misdrijven
  • schadevergoedingen
 • Verwijzingen

  Geldplan Staphorst is een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt.

  Ga naar:

Wysiwyg