Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Gemoedsbezwaarden

Home > Inwoners > Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden

 • Wat is het?

  Nederland kent een groep mensen die vanwege een levensovertuiging bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren. De groep, die aan geen enkele vrijwillige verzekering deelneemt, kan ook ontheffing krijgen van de wettelijk verplichte verzekeringen. Daarvoor moet iemand officieel erkend worden als gemoedsbezwaarde.

 • Hoe werkt het?

  De erkenning geldt voor de Wet Langdurige Zorg (AWBZ), de zorgverzekeringswet, Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW), Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

 • Wat moet ik doen?

  Een erkenning als gemoedsbezwaarde vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Aanvullende info

  De keuze om geen gebruik te maken van verzekeringen of andere voorliggende voorzieningen moeten wij respecteren. De gemeente kan niet meer doen dan de gemoedsbezwaarde wijzen op de mogelijkheden. De gemoedsbezwaarde kan geen aanspraak maken op een gemeentelijke financiële vergoeding.

Wysiwyg