Bomen kappen

Home > Inwoners > Bomen kappen

Bomen kappen

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

  • Voor alle bomen in het buitengebied en langs de Streek van de gemeente Staphorst met een dwarsdoorsnede van 15 centimeter op een stamhoogte van 1,3 meter is een vergunning nodig.
  • Voor bomen in de kern IJhorst met een dwarsdoorsnede van 15 centimeter op een stamhoogte van 1,3 meter is als zij voor de voorgevel rooilijn of voor de naar de weg gekeerde zijgevelrooilijn staan een vergunning nodig.
  • Voor bomen in de kernen Rouveen, Staphorst-Noord, Staphorst-Zuid en Punthorst is een vergunning nodig als zij op de Bomenlijst staan vermeld.

  Naast een lijst van bomen in de woonkernen waarvoor een kapvergunning verplicht is, heeft de gemeente Staphorst een lijst met (gemeentelijke) monumentale bomen. Voor deze bomen wordt in principe geen vergunning verleend. Controleer bij de gemeente eerst of de boom die u wilt kappen op deze lijsten staan.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u een omgevingsvergunning krijgt om te kappen. Zij beoordeelt onder andere of het belang van handhaving van de te kappen boom belangrijker is dan het belang van verwijdering ervan. Zo kan een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien. De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

  Weigeringsgronden

  De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • de natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

  Wanneer is altijd een omgevingsvergunning voor kappen vereist?

  Voor het dunnen en kappen van alle bomen in het buitengebied en langs de Streek van de gemeente Staphorst met een dwarsdoorsnede van 15 centimeter op een stamhoogte van 1,3 meter is een vergunning nodig.
  Voor bomen in de kern IJhorst  met een dwarsdoorsnede van 15 centimeter op een stamhoogte van 1,3 meter is als zij voor de voorgevel rooilijn of voor de naar de weg gekeerde zijgevelrooilijn staan een vergunning nodig.
  Voor bomen in de kernen Rouveen, Staphorst Noord en Zuid en Punthorst is een vergunning nodig als zij op de Bomenlijst staan vermeld.

  Wanneer is geen omgevingsvergunning voor kappen nodig?

  • Voor bomen met een diameter kleiner dan 15 centimeter op 1,3 meter hoogte.
  • Voor dode bomen (U dient dit echter wel te melden bij de gemeente).
  • Voor struiken en schubconiferen.
  • Binnen de bebouwde kom van IJhorst voor bomen achter de voorgevelrooilijn of de naar de weg gekeerde zijgevelrooilijn.
  • Buiten de bebouwde kom voor populieren en wilgen als wegbeplantingen en beplantingen op één rij (minimaal 5 bomen) op of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot.
  • Buiten de bebouwde kom voor fruitbomen, windschermen om boomgaarden, fijnsparren of andere coniferen (niet ouder dan 12 jaar, bestemd voor kerstboom) en kweekgoed geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemd terrein.
  • Buiten de bebouwde kom voor het periodiek knotten van knotbomen.
  • Buiten de bebouwde kom voor het dunnen van geriefbosjes.

  Wat is het verschil tussen een schubconifeer en een naaldboom?

  • Schubconifeer: coniferen die geen naalden hebben, maar enkel schubben. Voorbeelden zijn de apenboom, de cypres en de levensboom. De schubben hebben de vorm van een "V", "X" of "Y"-figuur en worden veel toegepast als erfscheiding.
  • Naaldboom: bomen met naalden, zoals alle varianten van lariks, ceder, mammoetboom, spar, den, douglas, taxus, hemlock en water- en moerascypres.
  • Uitzondering zijn de jeneverbes (die naalden én schubben heeft) en de Japanse notenboom. Deze worden onder de naaldbomen ondergebracht. Vaak staan deze naaldbomen als solitair in een tuin. Wanneer zij als haag zijn toegepast, vervalt de vergunningplicht.
 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het/de soort boom/bomen
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

 • Wat kost het?

  € 52,00

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Aanvullende info

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Verwijzingen

 • Formulier