Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Bedragen afvalstoffenheffing
  2021 2022
  Vast tarief € 169,00 € 197,00
  GFT, PMD, KCA en Oud papier: gratis gratis
  Restafval, container 240 liter € 10,60 € 10,60
  Restafval, container 140 liter € 6,50 € 6,50
  Verzamelcontainer voor maximaal
  40 liter restafval (milieupas)
  € 1,80 € 1,80
  Verzamelcontainer voor maximaal
  20 liter restafval (milieupas)
  € 0,90 € 0,90
 • Formulier

Wysiwyg