Gladheidsbestrijding

Home > Inwoners > Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Icoon gladheidsbestrijding

De kans op gladheid, en daardoor de kans op ongelukken, is de komende maanden helaas weer aanwezig. Gladheid kan ontstaan door sneeuw, hagel, ijzel en aan- en opvriezing. Als weggebruiker is het raadzaam alert te zijn op het soort wegverharding en bij verandering van het soort wegverharding (de weg verandert bijvoorbeeld van asfaltverharding naar klinkers). Ook bruggen en op- en afritten van viaducten staan bekend om gladde gedeelten.