Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Vragenformulier onbebouwde percelen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Vragenformulier onbebouwde percelen

Vragenformulier onbebouwde percelen

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven een perceel grond dat u in eigendom heeft. Wij hebben uw informatie nodig om om te bepalen of de grond onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling valt. Is dit niet het geval dan ontvangt u hiervoor jaarlijks een WOZ-beschikking en een aanslagbiljet.

Vul het vragenformulier onbebouwde percelen in