Verzoek tot aanwijzing ééndags BABS

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Burgerzaken > Verzoek tot aanwijzing ééndags BABS

Verzoek tot aanwijzing ééndags BABS

Met dit formulier doet u een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om een bepaald persoon voor één dag aan te wijzen tot Buitengewone Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) in de gemeente Staphorst.

Let op!

Is deze persoon nog niet aangewezen en werkzaam als BABS in een gemeente? Dan moet het formulier minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap zijn ingediend! Om trouwambtenaar te worden is een aanwijzing van de gemeente én een beëdiging door de rechtbank nodig.

Te downloaden:

Meer informatie over: