Verklaring vermissing reisdocument

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Burgerzaken > Verklaring vermissing reisdocument

Verklaring vermissing reisdocument

Logo DigiD met tekst 'Let op! Voor dit formulier heeft u een DigiD-code nodig'

Met het invullen van dit formulier verklaart u dat u op de hoogte bent dat:

  • door deze verklaring het document van rechtswege is vervallen, en het direct bij de uitgevende instanties moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden;
  • het document internationaal als vermist /gestolen wordt geregistreerd om misbruik te voorkomen. De vermelding in deze registers kan niet ongedaan gemaakt worden;
  • het gebruik van een als vermist opgegeven document bij wet strafbaar is gesteld. Let op: als u een reisdocument aanvraagt op grond van valse gegevens is dit een strafbaar feit (ingevolge artikel 225 en 231 van het Wetboek van Stafrecht).

Verklaring invullen

Na het invullen van het formulier moet u alsnog persoonlijk naar het gemeentehuis om voor uzelf een nieuw reisdocument aan te vragen.