TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Sociaal domein > TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

Heeft u in 2020 te maken gehad met een daling van uw inkomen vanwege de coronacrisis? En komt u daardoor in problemen met het betalen van uw vaste woonlasten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Deze regeling is voor iedereen met een inkomen. Dus zowel voor ondernemers (zelfstandigen, zzp’ers) als mensen die loon of een uitkering ontvangen.