Subsidieaanvraag sociaal cultureel werk - financiële verantwoording

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Welzijn, sport, cultuur & recreatie > Subsidieaanvraag sociaal cultureel werk - financiële verantwoording

Subsidieaanvraag sociaal cultureel werk - financiële verantwoording

Binnen 17 weken na de periode waarop de subsidie betrekking heeft, moet u de verantwoording voor de definitieve vaststelling van de subsidie bij ons indienen (art. 15 van de Algemene subsidieverordening).

Voeg ter verantwoording bij:

  • Een inhoudelijk verslag (of jaarverslag) dat inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van de gehouden activiteiten en waarin een vergelijking wordt gemaakt met het ingediende activiteitenplan.
  • Een financieel verslag, vergezeld met een bijbehorend verslag van de kascommissie of een accountantsverklaring.

U kunt onderstaand formulier invullen en afleveren bij of opsturen naar: gemeente Staphorst, team Samenleving, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Vergeet niet uw handtekening te zetten!

Meer informatie over: