Meldingsformulier voor het kappen van een boom

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Milieu & afval > Meldingsformulier voor het kappen van een boom

Meldingsformulier voor het kappen van een boom

De beleidsplannen voor gemeentelijke en particuliere bomen is vertaald in de zogenaamde ‘Groene Kaart’ van de gemeente Staphorst. Hierop staan alle beschermwaardige groenelementen die Staphorst kent. Daarnaast staan er landschapselementen op als houtwallen en singels, geriefbosjes, eendenkooien en kerkenbosjes. Op de Groene Kaart is te vinden of voor het kappen van een boom een vergunning nodig is of niet.

Groene Kaart bekijken