Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (verkort formulier)

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (verkort formulier)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (verkort formulier)

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen wanneer u vanwege een laag inkomen niet in staat bent de gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente beoordeelt op basis van uw gegevens en bijgevoegde bewijsstukken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van bepaalde persoonlijke en financiële omstandigheden, waaronder uw inkomen, uw vermogen en een aantal verplichte uitgaven.

Met dit verkort formulier geeft u ook direct toestemming om gegevens bij derden op te vragen. Let op: beantwoordt u één van de vragen met ‘ja’ dan moet u het volledige aanvraagformulier gebruiken.

Neem voor informatie contact op met team Belastingen/WOZ: (0522) 46 74 34.