Inschrijving voor een bedrijfsterrein

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Bouwen & wonen > Inschrijving voor een bedrijfsterrein

Inschrijving voor een bedrijfsterrein

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? In de regel geeft de gemeente bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.