Houtopstand kappen

Houtopstand kappen

Vul dit formulier in wanneer u een houtopstand die onder de Boswet valt wilt kappen of rooien (ontwortelen).

De houtopstand moet buiten de 'bebouwde kom Boswet' liggen en groter zijn dan 10 are (1.000 vierkante meter). Het kan ook gaan om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer, of wanneer bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Het kappen van een houtopstand moet u melden.

Te downloaden: