Een klacht indienen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Ondernemers > Een klacht indienen

Een klacht indienen

Voelt u zich niet juist behandeld? Bij de gemeente Staphorst staan we open voor uw verhaal!

Wanneer kunt u een klacht indienen?

In de klachtenregeling gaat het om schriftelijke klachten. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

  • gedrag van ambtenaren;
  • leden van het college;
  • afspraken die niet worden nagekomen;
  • brieven die niet worden beantwoord.

Niet alle klachten zijn klachten

Klachten over bijvoorbeeld het niet op tijd verwijderen van gevallen blad langs de weg, slechte fietspaden of een kapotte lantaarnpaal, zijn in feite geen klachten. Wij noemen dat meldingen. Deze kunt u melden via het telefoonnummer van de gemeente (0522) 46 74 67 of via het digitaal meldpunt openbare ruimte.

Als u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente is dat ook geen klacht, maar een bezwaar. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

Te downloaden: