Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Begeleiding op psychosociale grondslag

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Sociaal domein > Begeleiding op psychosociale grondslag

Begeleiding op psychosociale grondslag

Van een psychosociale grondslag is sprake als er psychosociale problemen zijn die leiden tot ernstige ontwrichting, er (nog) geen andere onderliggende grondslag is vastgesteld en de beperkingen niet door de persoon zelf of door de omgeving kunnen worden opgeheven. Zo wordt beginnende dementie vaak nog niet onderkend en de problemen die daardoor ontstaan zijn psychosociaal van aard. Zolang de medische diagnose dementie niet gesteld is krijgt iemand een indicatie psychosociaal. Andere voorbeelden zijn mensen met een verslavingsprobleem, daklozen of mensen die leven met geweld in het gezin. Omdat de problematiek divers is, is de ondersteuning die mensen krijgen ook zeer uiteenlopend.

Voor deze vorm van ondersteuning kan het aanmeldformulier Begeleiding PS ingevuld opgestuurd worden gemeente Staphorst. De gemeente zal vervolgens op basis van toetsing door een externe professional een besluit nemen en volgens de regels van Algemene Wet bestuursrecht (Awb) u hiervan middels een beschikking op de hoogte stellen. Indien u niet kunt instemmen met (onderdelen van) het besluit, kunt u tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift bij ons indienen. Het is mogelijk om een voorschot te krijgen op de vergoeding. Een voorwaarde voor de vergoeding zal een verantwoordingsrapportage inhouden.

 

Te downloaden: