Activiteitenbesluit Milieubeheer

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Milieu & afval > Activiteitenbesluit Milieubeheer

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Om iedereen die bij het indienen en uitvoeren van het activiteitenbesluit betrokken is te ondersteunen, heeft VROM een internetapplicatie ontwikkeld. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) wordt de regelgeving van het activiteitenbesluit ontsloten en kunt u als bedrijf digitaal een melding bij het bevoegd gezag doen.

Ga naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).


De AIM biedt meerdere functionaliteiten zoals:

 • De mogelijkheid voor u als bedrijf om met behulp van de AIM te bepalen of:
  - de inrichting wel of niet behoort tot de doelgroep van het activiteitenbesluit
  - de inrichting onder de algemene regels valt
  - de inrichting een milieuvergunning moet aanvragen.
 • Het doorlopen van een vragenboom met als resultaat een pakket voorschriften die voor de specifieke situatie van uw bedrijf van toepassing zijn.
 • De keuze om zowel digitaal als op papier een melding in te dienen bij het bevoegd gezag.
 • Het automatisch doorverwijzen naar een (digitaal) vergunningformulier op het moment dat duidelijk wordt dat u als bedrijf een vergunningaanvraag moet doen.
   

Meer informatie over: