Aangifte overlijden

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Burgerzaken > Aangifte overlijden

Aangifte overlijden

Digitaal formulier:

Online aangifte van overlijden doen

Bovenstaand digitaal formulier is alleen voor het aangeven van een overlijden. Voeg aan het eind van het formulier als bijlage een scan bij van de doodsoorzaakverklaring. De originele doodsoorzaakverklaring en b-envelop graag zo spoedig mogelijk sturen naar Gemeente Staphorst, team Burgerzaken, Postbus 2 7950 AA Staphorst.

Vul daarnaast het formulier Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen in wanneer u ook een een uittreksel van de akte van overlijden wilt ontvangen.

Voor het vastleggen van een begrafenis in de gemeente Staphorst kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer (0522) 46 75 59.