Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

Home > Inwoners > Coronavirus > Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan

Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan


Update 13 april 2021:


We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.

Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden. Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
 


Update 11 maart:


Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden. Lees meer hierover op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
 


Update 24 februari 2021:


Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen. Zie voor een overzicht www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
 


Update 5 februari 2021:


Nederland blijft tot ten minste 2 maart in lockdown

De situatie rondom corona blijft ernstig, daarom wordt de lockdown verlengd tot 2 maart. Nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Download de infographic 'Coronavirus: Overzicht 'Lockdown verlengd'.
 


Update 20 januari 2021:


Lockdown tot 10 februari verlengd

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Download de infographic 'Nederland blijft in lockdown'.
 


Update 14 december 2020:


Lockdown tot 19 januari om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. In dit overzicht staan de maatregelen die vanaf 15 december 2020 tot en met in ieder geval 19 januari 2021 gelden.

Infographic maatregelen Nederland in lockdown tot 19 januari

Zie voor een tekstuele versie van deze infographic de website rijksoverheid.nl.
 


Update 3 december:


Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten.

We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.
 


Update 19 november:


Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn.

Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Op de website van de Rijksoverheid staat een beeldsamenvatting met een eenvoudige uitleg van de coronaregels.
 


Update 4 november:


Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om tot en met 18 november, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Factsheet extra maatregelen bovenop de gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. Tekstuele versie zie link onder factsheet.

Tekstuele versie van deze factsheet
 


Update 14 oktober:


Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is.

De verscherping van de maatregelen heeft impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Factsheet gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. Tekstuele versie zie link onder factsheet.

Tekstuele versie van deze factsheet