Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Gemeente Staphorst & organisaties

Home > Inwoners > Coronavirus & samenleving > Gemeente Staphorst & organisaties

Gemeente Staphorst & organisaties

Sociale Kaart

De Digitale Sociale Kaart geeft een overzicht van organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en opvoedhulp.

Gemeente Staphorst

De 3 sociale domeinen (Jeugd, Wmo en Participatie) zijn ondergebracht in één toegang: ‘Team Samenleving’. Team Samenleving is er voor alle inwoners van Staphorst. Iedereen heeft weleens een vraag waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Vaak kunnen familie, vrienden of buren helpen met een oplossing. Soms lukt dat niet en is professionele ondersteuning nodig. Een consulent van team Samenleving kan u ondersteunen bij vragen over zorg, werk, inkomen of jeugdhulp. U kunt team Samenleving telefonisch bereiken op (0522) 46 74 66. Ook kunt u uw vraag stellen via: teamsamenleving@staphorst.nl.

Algemeen maatschappelijk werk De Kern

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. U kunt bij De Kern terecht voor algemeen maatschappelijk werk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis. De Kern is bereikbaar via telefoonnummer 038 - 45 69 700 en e-mail sec@stdekern.nl. Website: stdekern.nl.

Diaconaal maatschappelijk werk Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een interkerkelijke hulpverleningsorganisatie voor psychosociale hulpverlening op maat. Schuilplaats heeft de volgende hulpverleningsvarianten: individuele persoonlijke begeleiding, relatietherapie en online hulpverlening. Woont u in Staphorst en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen over diaconaal maatschappelijk werk? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70. Website: stichtingschuilplaats.nl.

MEE IJsseloevers

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via telefoonnummer: 088 - 633 0 633 of e-mail info@meeijsseloevers.nl. U hoeft zich niet eerst te melden bij de gemeente, of bijvoorbeeld een loket. Website: meevoormij.nl

SAAM Welzijn

Saam Welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd tot 24 jaar, van initiatiefrijk tot kwetsbaar en van betrokken tot zorg mijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken bij de sociale samenleving op een manier die bij hen past. Telefonische bereikbaarheid/spreekuren, whatsapp bereikbaarhei en open groepschat op Discord elke woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Zie Facebook en instagram @saamwelzijn voor challanges. Website: saamwelzijn.nl/.

Stichting Welzijn Staphorst (SWS)

Stichting Welzijn Staphorst roept inwoners van de gemeente Staphorst op om zoveel mogelijk hulp aan te bieden in eigen straat of buurt. Dit kan door bijvoorbeeld een briefje in de brievenbus te gooien met een telefoonnummer. SWS is bereikbaar voor mensen die praktische hulp nodig hebben in tijden van corona en geen familie of buren hebben die kunnen helpen. Wilt u praktische en noodzakelijke hulp (bijvoorbeeld boodschappen doen, hond uitlaten) en heeft u geen mensen in uw buurt die u kunnen helpen? Bel dan SWS op telefoonnummer (0522) 46 51 43 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). SWS werkt hierin samen met onder andere Evert Slager, die de Facebookgroep ‘Corona hulp Staphorst’ heeft gestart en waar inmiddels al ruim 1200 inwoners zich hebben aangemeld. Website: sws-staphorst.nl.

Carinova - Mantelzorgondersteuning

Carinova Mantelzorgondersteuning bestaat uit de diensten Vrijwillige Thuiszorg, buddyzorg, Casemanagement Dementie en Steunpunt Mantelzorg.

Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg biedt mantelzorgondersteuning aan mantelzorgers van verschillende leeftijden en in verschillende situaties. Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning op maat. Door het op maat ondersteunen van mantelzorgers wordt ervoor gezorgd dat u op uw eigen wijze kunt (blijven) zorgen voor uw naaste. Heeft u een vraag? Of een opmerking? U kunt contact opnemen via:

Vrijwillige Thuiszorg
Als Vrijwillige Thuiszorg wordt hulp geboden in de vorm van een vaste vrijwilliger aan iemand met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke handicap of een chronische ziekte. Zoekt u een vrijwilliger of een buddy? Of wilt u eerst nog wat meer informatie? Neem contact op met de Vrijwillige Thuiszorg van Carinova. Heeft u een vraag? Of een opmerking? U kunt contact opnemen via: