No-cure no-pay bezwaren

Home > Inwoners > Belastingportaal > No-cure no-pay bezwaren

No-cure no-pay bezwaren

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u! Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien heeft u er wel eens iets over gelezen op internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, hopen wij dat u telefonisch contact met ons opneemt. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. En wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; wij hebben ook helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Ambtshalve aanpassing

Wij werken nu al een aantal jaren met de telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is zal een taxateur uw object bezoeken. Wanneer u liever geen bezoek wenst van de taxateur, stellen wij u telefonisch een aantal vragen over uw woning. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, zullen wij deze ambtshalve aanpassen. Gratis!

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeente niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij ons binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is, kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met één van de medewerkers van gemeente Staphorst. Het telefonisch informatienummer is (0522) 46 74 34. Ook kan er een afspraak gemaakt worden.

Zie ook de oproep van Vereniging Eigen Huis!