Informatie agrarische objecten

Home > Inwoners > Belastingportaal > Informatie agrarische objecten

Informatie agrarische objecten

Het bepalen van de marktwaarde van agrarische objecten gebeurt primair door een methode van systematische vergelijking toe te passen. Daarbij vindt een vergelijking plaats met verkochte agrarische objecten.

Omdat in veel gemeenten te weinig transacties plaatshebben om op een goede manier de waarde van alle agrarische objecten te kunnen bepalen, is door het WOZ-datacenter verkoopgegevens uit heel Nederland verzameld. Deze gegevens worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn landelijke kengetallen opgesteld, die als basis dienen voor de taxatie van agrarische objecten.

U kunt de waarden per onderdeel terugvinden op het taxatieverslag. Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op via (0522) 46 74 34.