Wat is de gecorrigeerde vervangingswaarde?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Wat is de gecorrigeerde vervangingswaarde?

Wat is de gecorrigeerde vervangingswaarde?

Van niet-woningen wordt de waarde bepaald op de vervangingswaarde indien deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer. Dit gebeurt hoofdzakelijk voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties op de markt plaatsvinden.

  • De vervangingswaarde wordt bepaald door de waarde van de grond op te tellen bij de waarde van de opstal.
  • De waarde van de grond wordt bepaald door middel van de vergelijkingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met de bestemming van de onroerende zaak.
  • De waarde van de opstal wordt gesteld op de herbouwwaarde, gecorrigeerd met een factor wegens technische veroudering en/of wegens functionele veroudering.