Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Waarvoor gebruikt het waterschap de WOZ-waarde?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Waarvoor gebruikt het waterschap de WOZ-waarde?

Waarvoor gebruikt het waterschap de WOZ-waarde?

De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van de watersysteemheffing gebouwd, die geheven wordt van eigenaren van gebouwde onroerende zaken. Op een enkele uitzondering na (bijvoorbeeld kassen) betreft dit dezelfde onroerende zaken als bij de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen.

Daarnaast heffen de waterschappen de watersysteemheffing ongebouwd, met de oppervlakte als heffingsmaatstaf. De meeste onroerende zaken die in de watersysteemheffing ongebouwd worden betrokken zijn vrijgesteld in het kader van de Wet WOZ (bijvoorbeeld bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond en natuurterreinen), zodat hiervoor geen WOZ-waarde vastgesteld hoeft te worden. Voor deze objecten wordt de oppervlakte gebruikt als grondslag voor de watersysteemheffing ongebouwd.

Indien een object gedeeltelijk gebouwd is en gedeeltelijk ongebouwd (bijvoorbeeld boerderij met landbouwgrond), dan geldt de waarde van het gebouwde gedeelte voor de watersysteemheffing gebouwd.

Voorbeeld

Ongebouwde objecten zijn gekoppeld aan kadastrale percelen. De oppervlakte van die kadastrale percelen wordt gebruikt om de watersysteemheffing ongebouwd te berekenen. Bij een boerderij met grond er omheen wordt in het kader van de Wet WOZ de waarde bepaald van de gebouwen (de woning en de bedrijfsgedeelten) en de grond die hieraan dienstbaar is, bijvoorbeeld het erf. Voor dit deel wordt een aanslag gebouwd opgelegd. De weilanden, dus de grond die niet dienstbaar is aan de woning en de gebouwen, zijn als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijgesteld. Met de oppervlakte van die weilanden wordt de watersysteemheffing ongebouwd berekend.