Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

De gemeenten hanteren de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Eigenaren van onroerende zaken betalen elk jaar een bedrag aan OZB-zakelijk recht. Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB-gebruik. Dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde, "vermenigvuldigd" met een percentage. Het OZB-gebruikersdeel voor woningen is vervallen.

De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele vrijstellingen. Er zijn drie soorten vrijstellingen:

  1. De objecten die in het kader van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Voor deze objecten hoeft ook geen WOZ-waarde te worden bepaald.
  2. De objecten die volgens artikel 220 van de Gemeentewet worden vrijgesteld. Van deze objecten moet wel een waarde worden bepaald als deze van belang is voor de afnemers van de taxatiegegevens (het Waterschap en de Belastingdienst). De afnemers baseren hun heffing namelijk op andere wetten dan de Gemeentewet.
  3. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening worden vrijgesteld. Deze objecten moeten altijd getaxeerd worden, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente.