Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Waarom wijkt de gebruiksoppervlakte die ik zie in BAG viewer en het WOZ waardeloket af van de gebruiksoppervlakte op het taxatieverslag?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Waarom wijkt de gebruiksoppervlakte die ik zie in BAG viewer en het WOZ waardeloket af van de gebruiksoppervlakte op het taxatieverslag?

Waarom wijkt de gebruiksoppervlakte die ik zie in BAG viewer en het WOZ waardeloket af van de gebruiksoppervlakte op het taxatieverslag?

Vanaf dit jaar taxeren wij alle woningen op basis van de gebruiksoppervlakte. Hiervoor is een uniforme meetinstructie vastgesteld. Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. U zult de gemeten gebruiksoppervlakte meer herkennen, wanneer u deze bijvoorbeeld vergelijkt met informatie via andere bronnen. Het meetvoorschrift dat bijvoorbeeld Funda hanteert is hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op het bijhouden en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.

Op dit moment zijn wij nog niet zover dat de oppervlakten uit de WOZ administratie volledig bijgewerkt zijn in de BAG. Hierdoor kunnen de oppervlakten die voor u zichtbaar zijn in de BAG viewer en het WOZ waardeloket op dit moment nog afwijken van de oppervlakten op het WOZ taxatieverslag. In de loop van 2020 zorgen wij ervoor dat deze oppervlakten wel overeenstemmen.