Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Hoe kan ik bezwaar maken of in beroep gaan?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Hoe kan ik bezwaar maken of in beroep gaan?

Hoe kan ik bezwaar maken of in beroep gaan?

Als u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag neem dan eerst telefonisch contact met ons op via (0522) 46 74 34. Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u de WOZ-waarde door. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze aanslag is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een schriftelijk bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. U kunt via het belastingloket een bezwaarschrift samenstellen en versturen (door middel van DigiD). Ook kunt u gebruik maken van een digitaal bezwaarformulier. Indien u geen gebruik maakt van deze formulieren, let er dan op dat uw bezwaarschrift aan een aantal wettelijke eisen moet voldoen. Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

 • naam en adres
 • dagtekening
 • aanslagnummer
 • het object waartegen uw bezwaar is gericht
 • goede motivatie
 • de door u zelf geschatte waarde van het object 
 • handtekening

Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een machtiging worden meegezonden.

Let op:

de waarde op uw WOZ-beschikking en/of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen vindt u terug op verschillende aanslagbiljetten (gemeente, rijksbelastingdienst en waterschap). U kunt echter maar één keer bezwaar maken tegen de waarde: tegen de WOZ-beschikking die u van ons, de gemeente, ontvangt.

Als er meer bezwaarschriften worden ingediend zal de behandeling meer tijd vergen. Indien een bezwaar leidt tot aanpassing van uw beschikking zullen de financiële gevolgen die dit heeft voor reeds aan u opgelegde aanslagen en heffingen door de drie instanties (gemeente, belastingdienst en waterschap) met u worden verrekend. Neem hiervoor wel contact op met de betreffende instantie.
 

In beroep na bezwaar

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de genomen beslissing op uw bezwaarschrift. Stuur uw beroepschrift op naar de rechtbank, binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak door de gemeente. Uw beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
 • een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft (kopie van de beslissing op het bezwaarschrift);
 • de reden(en) waarom u beroep instelt;
 • uw handtekening

Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Overijssel, Team bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Digitaal beroep

Ook digitaal beroep is mogelijk. Dat kunt u doen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
U moet dan inloggen via DigiD. Kijk op de site voor meer informatie.

Kosten

Kijk voor het indienen van beroep op de hiervoor genoemde site voor de actuele tarieven.