Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Hoe is de waarde bepaald en vastgesteld?

Home > Inwoners > Belastingloket, veelgestelde vragen > Algemene vragen over de WOZ > Hoe is de waarde bepaald en vastgesteld?

Hoe is de waarde bepaald en vastgesteld?

De gemeente bepaalt de zogenaamde "waarde in het economische verkeer". Deze waarde wordt bepaald door een taxatie. Bij het taxeren van woningen wordt vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde van uw onroerende zaak is, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari. Hierbij wordt uitgegaan van het bedrag dat het huis zou opbrengen wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

Om de waarde nauwkeurig te kunnen bepalen, houdt de gemeente van alle objecten de bouwkundige kenmerken bij. Verder verzamelt de gemeente zoveel mogelijk marktgegevens, zoals verkoopcijfers, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de prijsontwikkeling op de vastgoedmarkt rond genoemde prijspeildatum. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de gemeente de waarde.

De taxatie van bedrijfspanden is complexer. De taxaties zijn veelal gebaseerd op verkoopprijzen en huurprijzen. Voor bijzondere objecten zoals scholen, ziekenhuizen etc. gelden speciale voorschriften.

Bij onroerende zaken in aanbouw wordt de waarde vastgesteld op de grondwaarde vermeerderd met de stichtingskosten van de in aanbouw zijnde gerealiseerde opstallen. De waarde van de grond wordt gerelateerd aan gerealiseerde prijzen van bouwkavels en dergelijke rond 1 januari.