Young Leaders succesvol ingezet door Saam Welzijn

Home > Inwoners > Actuele berichten > Young Leaders succesvol ingezet door Saam Welzijn

Young Leaders succesvol ingezet door Saam Welzijn

RSS

In de zomer van 2020 hebben we als gemeente een subsidie verleend aan Saam Welzijn voor het project Young Leaders. Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14-27 jaar. Het doel is om jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. In de afgelopen jaren is hier met een tweetal groepen succesvol invulling aan gegeven.

"De aanpak en methode Young Leaders is voor een bepaalde groep jongeren echt een geschikte vorm hen te bereiken en te activeren om zich (verder) te ontwikkelen en in groepsverband met leeftijdgenoten te leren. Saam Welzijn gaat dit project als werkmethode dan ook blijven inzetten en daar is de startsubsidie goed voor aangewend", aldus Xanter Wilhelm coördinator Saam Welzijn.

Door deelname aan het trainingsprogramma ontdekken jongeren hun talenten, versterken zij vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerken, presenteren en organiseren en leren zij maatschappelijk actief te zijn voor hun omgeving. Zij ontwikkelen zich op die manier tot positieve jonge leiders en als rolmodel voor andere jeugd in de gemeente.
 


Reactie van deelnemers Young Leaders

  • Sophie (17): "Ik vond Young Leaders heel leerzaam. Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen op verschillende vlakken zoals debatteren en leiderschap. Ook heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, kortom Young leaders is erg leerzaam maar vooral erg gezellig!"
     
  • Ismay (16): "We werken veel samen en we zijn open en eerlijk tegenover elkaar. Er is veel vertrouwen en gezelligheid. We willen dat andere mensen zich thuis voelen in deze gemeente en dat doen we door activiteiten te organiseren."


Wethouder Alwin Mussche is zeer tevreden over de inzet van de jongerenwerkers en de jongeren dat heeft geleid tot het succes van het project. "Ik heb begrepen dat de twintig jongeren die hebben deelgenomen uit allerlei groeperingen van de gemeente komen. Ze hebben actief deelgenomen en er als persoon ook echt iets uitgehaald voor hun verdere ontwikkeling. Dit sluit goed aan bij onze ambitie om jongeren te leren omgaan met veranderingen en uitdagingen in hun leven door onder andere persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Waarbij ze zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun directe omgeving."

Wat is er opgezet?

Eind 2020 was de eerste Young leaders avond in de gemeente Staphorst met een groep van 12 jongeren. De jongeren van de eerste groep waren in de leeftijd van 13 tot en met 24 jaar oud. Alle jongeren zijn woonachtig in de gemeente Staphorst.

De groep heeft in de coronatijd een tweetal activiteiten opgezet voor jeugd in Staphorst in de leeftijd 8 tot en met 30 jaar en zijn succesvol opgeleid tot Young Leaders en een deel is nog actief betrokken als vrijwilliger. Deze jongeren zijn nog steeds betrokken bij een aantal activiteiten die ze zelf opzetten of waarbij ze ondersteunen vanuit het jongerenwerk. Ook zijn de jongeren betrokken bij elkaar of zijn ze individueel in beeld gebleven bij het jongerenwerk door middel van individuele coaching.

Vervolgens is er een tweede groep deelnemers gestart en afgerond. De tweede groep bestaat uit acht jongeren. Op 2 maart heeft de groep een succesvolle activiteit uitgevoerd voor de jeugd in Staphorst en op de laatste avond hebben zij hun certificaten gekregen en hebben zij een debat gevoerd waar raadslid Liesbert Lubberink vanuit de PvdA bij aanwezig was. Een gezellige avond waarin er ruimte was voor gesprek en vragen. De jongeren willen graag actief blijven in het opzetten van activiteiten en hebben zich daarom samengevoegd.

Groepsfoto Young Leaders en raadslid Liesbert Lubberink

Het vervolg

Beide jongerenwerkers van Saam Welzijn zijn getraind in de aanpak Young Leaders. Het project is de afgelopen 2 jaren gefinancierd vanuit projectgelden die de gemeente beschikbaar heeft gesteld en is succesvol gebleken. Dat heeft tot gevolg dat de activiteiten worden opgenomen binnen het reguliere activiteitenaanbod van Saam. Aangezien Young Leaders inmiddels ook landelijk wordt gestimuleerd, wordt de vervolgaanpak vanuit landelijke gelden gefinancierd.

Wysiwyg