Woonstichting, huurdersvereniging en gemeente ondertekenen afspraken over sociale huurwoningen

Home > Inwoners > Actuele berichten > Woonstichting, huurdersvereniging en gemeente ondertekenen afspraken over sociale huurwoningen

Woonstichting, huurdersvereniging en gemeente ondertekenen afspraken over sociale huurwoningen

RSS
Dit item is verlopen op 15-01-2020.

Woonstichting VechtHorst, huurdersvereniging TOEK en gemeente Staphorst hebben op dinsdag 3 december 2019 de jaarafspraken voor 2020 ondertekend. Hierin staan concrete afspraken over onder andere verduurzaming en onderhoud van sociale huurwoningen.

De jaarafspraken sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie 2016-2020 over passende kwaliteit van wonen, betaalbaar wonen en langer zelfstandig wonen. Deze afspraken werden ondertekend door directeur-bestuurder Robert Waarsing van VechtHorst, voorzitter Pieter Brattinga namens het bestuur van TOEK en wethouder Lucas Mulder namens het college van gemeente Staphorst.

Groepsfoto van links naar rechts Pieter Brattinga, Lucas Mulder en Robert Waarsing
Van links naar rechts: Pieter Brattinga, Lucas Mulder en Robert Waarsing.

Om tot een passende woonkwaliteit in Staphorst, Rouveen en IJhorst te komen, zijn er op drie deelthema’s prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de kwaliteit van de woonomgeving en passende woningbouw.

Passende woningbouw

Partijen hebben afspraken gemaakt over het werken aan een passende en duurzame voorraad. Inmiddels worden een aantal locaties onderzocht voor het realiseren van woningen. "Concreet trekken we nu samen op om op de locatie van het dienstencentrum te ontwikkelen samen met de huidige gebruikers", aldus wethouder Lucas Mulder. Robert Waarsing, directeur-bestuurder van VechtHorst, geeft hierbij aan: "Op de locatie van het dienstencentrum wil VechtHorst graag voor een specifieke doelgroep woonruimte realiseren, bijvoorbeeld senioren. Met deze ontwikkeling ontstaat er ook weer ruimte voor andere plannen." Ook Pieter Brattinga, voorzitter van TOEK, is blij dat er nu echt wat gaat gebeuren.

Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Binnen het deelthema passende woningbouw gaan de gemeente Staphorst en VechtHorst daarnaast in het komende jaar met elkaar in gesprek over de lokale invulling van het landelijk beleidskader voor het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.

Verduurzaming en onderhoud

Met het oog op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad is voor 2020 is afgesproken dat 66 woningen opgewaardeerd worden naar minimaal label B, het op één na zuinigste energielabel voor woningen. VechtHorst verduurzaamt de woningvoorraad door energetische investeringen samen te laten vallen met regulier periodiek onderhoud. Deze verbeteringen zorgen voor lagere woonlasten en meer comfort.

Wysiwyg