Wijzigingen in voorwaarden subsidies sociaal domein

Home > Inwoners > Actuele berichten > Wijzigingen in voorwaarden subsidies sociaal domein

Wijzigingen in voorwaarden subsidies sociaal domein

RSS

Bent u in onze gemeente bestuurslid van een organisatie, vereniging of instantie binnen het sociaal domein? Dan is het belangrijk om te weten dat er wijzigingen zijn in de voorwaarden. De gemeenteraad en het college van B en W hebben hiervoor een nieuwe algemene subsidieverordening en subsidieregeling sociaal domein vastgesteld. Beide vaststellingen hebben geen invloed op de hoogte van te verlenen subsidies in 2022.

Wijzigingen nieuwe verordening

In de nieuwe verordening zijn onder andere wijzigingen opgenomen met betrekking tot:

  • de indieningstermijn van subsidieaanvragen;
  • een uniforme datum voor het beslissen op een subsidievaststellingsverzoek;
  • de mogelijkheid voor grotere organisaties tot het vormen van een egalisatiereserve;
  • het indienen van een beoordelings- en controleverklaring opgesteld door een accountant;
  • kleinere subsidies tot € 5.000 worden bij verlening gelijk vastgesteld;
  • uitbetaling subsidies vindt ingaande 2022 op een uniforme wijze plaats.

Reeds ingediende subsidieaanvragen

De nieuwe subsidieverordening is van toepassing op reeds ingediende subsidieaanvragen voor het jaar 2022 met betrekking tot de verlening, net als op aanvragen tot vaststelling van de verleende subsidies 2021. Specifieke (afwijkende en aanvullende) bepalingen ten opzichte van de Algemene subsidieverordening 2021 en de grondslagen van de berekening van de subsidies zijn opgenomen in de nieuwe subsidieregeling sociaal domein gemeente Staphorst 2022.

Wysiwyg