Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Wethouder Mulder zet zijn handtekening voor nieuwe woonafspraken

Home > Inwoners > Actuele berichten > Wethouder Mulder zet zijn handtekening voor nieuwe woonafspraken

Wethouder Mulder zet zijn handtekening voor nieuwe woonafspraken

RSS

Wethouder Lucas Mulder heeft zijn handtekening gezet onder de Woonagenda West-Overijssel 2021. Dat deed hij namens de gemeente Staphorst: “De woonagenda is een mooie samenwerking in de regio, aangejaagd door de provincie. Wat ik het mooie vind, is dat het nu gaat om ‘wat hebben we nu echt nodig?’ In Staphorst hebben we echt woningen nodig voor onze jongeren. Met dit soort afspraken kunnen we nu in al onze woonkernen aan de slag."

De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun partners werken al jaren samen aan de woningmarkt. Ze maken meerjarige afspraken over opgaven en ambities. Voor de periode 2021 - 2025 hebben ze twee regionale Woonagenda’s opgesteld: West-Overijssel en Twente.

De gemeente Staphorst behoort tot West-Overijssel en doet mee aan de Woonagenda West-Overijssel 2021 - 2025. Hierin is afgesproken waar de provincie, gemeenten en partners samen naar toe werken en wat ze gaan doen. De afspraken zijn onder andere:

  • In 2030 moeten er 60.000 woningen meer zijn in de provincie Overijssel
  • Er moet sneller gebouwd worden
  • Er wordt rekening gehouden met de veranderende vraag naar huizen
  • Er wordt vorm gegeven aan de verstedelijkingsopgave
  • Sterke dorpen en platteland in het regionale netwerk
  • Nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd
  • De toegankelijkheid en doorstroming worden vergroot

Binnen de ambities van de Woonagenda worden de identiteit en positie van de steden, kernen en dorpen versterkt. De gemeente Staphorst behoort tot de identiteit ‘ontspannen wonen’. Dat is landelijk wonen in een landelijk gebied met kleine woonkernen. Die past ook bij de gewenste identiteit zoals Staphorst die heeft omschreven in het coalitieakkoord 2018 - 2021.

De Woonagenda is op 25 maart 2021 ondertekend door alle portefeuillehouders wonen in de regio West-Overijssel. Wethouder Mulder is in dit filmpje te zien op 2.18 minuten.

Te downloaden:

Wysiwyg