Werkzaamheden Oosterparallelweg gestart

Home > Inwoners > Actuele berichten > Werkzaamheden Oosterparallelweg gestart

Werkzaamheden Oosterparallelweg gestart

RSS

Op dinsdag 21 november is begonnen met werkzaamheden aan de Oosterparallelweg. Het betreft hier het afkoppelen van het riool en herinrichting van de straat.

Al in eerder stadium had de firma Siers, in opdracht van Vitens en Rendo, delen van de waterleiding en gasleiding vervangen. Momenteel is de firma Klaas Kooiker Aannemingsbedrijf aan het werk. De eerste klus was het aanbrengen van een riool-verbindingsput in de Gemeenteweg. Hiervoor werd een rijbaan afgesloten en werd het verkeer met stoplichten geleid. Verkeersregelaars zorgden voor een goede doorstroming. Na twee dagen was de weg weer vrij en kon er verder gegaan worden met het leggen van buizen voor een infiltratieriool.

Voor de feestdagen moet het eerste gedeelte van de Oosterparallelweg zijn voorzien van een puinfundering, zodat de aanwonenden weer bij huis kunnen komen. Na de feestdagen gaat het werk verder en wordt bestrating aangebracht.

Graafmachine aan het werk op de Oosterparallelweg