Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Waarom wind- en zonne-energie in Staphorst?

Home > Inwoners > Actuele berichten > Waarom wind- en zonne-energie in Staphorst?

Waarom wind- en zonne-energie in Staphorst?

RSS

We gaan in Nederland grootschalig duurzame energie opwekken. Nederland wordt daardoor schoner en stiller. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 terrawattuur (TWh) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Dat is ongeveer een derde van alle elektriciteit die we gebruiken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus.

Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van deze energietransitie. Ons landschap verandert, we koken in de toekomst niet meer op gasfornuizen en de warmte in ons huis komt niet meer van een cv-ketel gestookt op aardgas.

Regionale aanpak

Om dat in praktijk te organiseren is Nederland opgedeeld in dertig regionale energieregio’s. Die maken allemaal een eigen Regionale Energiestrategie (RES).  In West-Overijssel doen we dat in een samenwerkingsverband van elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Verder werken ook mee: de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo. In dit samenwerkingsverband werken we samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio.

Infographic Regionale Energie Strategie: waarom, hoe en gevolg?

Hoeveel?

Hoeveel moeten we als regio West-Overijssel bijdragen aan duurzame energie? Landelijk moeten we  35 TWh opwekken, en er zijn dertig  regio’s. Dat betekent dat wij één dertigste moeten bijdragen, dus ongeveer 1,3 TWh. Maar zo staan wij als gemeente en regio niet tegenover de duurzaamheidsdoelstelling. Elke gemeente heeft in de afgelopen periode gewerkt aan haar eigen plan. Wat wordt er al in de gemeente gedaan, wat is onze ambitie en wat is haalbaar voor de periode tot 2030? Die lokale plannen vormen de basis van de regionale energiestrategie van West-Overijssel.

Hoe en waar deze ambitie op gemeentelijk niveau ingevuld gaat worden staat nog niet vast. Wat er al gedaan wordt natuurlijk wel. Op 23 april wordt de concept-RES West-Overijssel openbaar. Daarna wordt die concept-RES doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook kunnen we terugkoppeling verwachten van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES). Na overleg in de regio wordt de concept-RES uiterlijk 1 maart 2021 omgezet in de RES 1.0. Tenminste, als deze planning landelijk niet moet worden aangepast door in verband met de coronacrisis. Dit wordt half april duidelijk.

En daarna?

Elke twee jaar bekijken we of de plannen nog kloppen of dat we de strategie bij moeten stellen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken zijn waarmee we net zoveel energie kunnen opwekken als met zon en wind. In 2030 moeten de plannen uit de RES 1.0 uitgevoerd zijn.

Als gemeente Staphorst vinden we het belangrijk dat onze  inwoners en ondernemers zo veel mogelijk betrokken zijn bij de bouw van de windmolens en zonneparken. Hoe we dat gaan doen, werken we het komende half jaar verder uit, samen met de energiecoöperaties, het bedrijfsleven en inwoners.

Meer informatie:

Wysiwyg