Vreugdevuren rond de jaarwisseling

Home > Inwoners > Actuele berichten > Vreugdevuren rond de jaarwisseling

Vreugdevuren rond de jaarwisseling

RSS
Dit item is verlopen op 01-01-2019.

In de gemeente Staphorst is het een traditie om vreugdevuren te ontsteken. Vooral rond de jaarwisseling en Pasen kent deze traditie brede belangstelling.

Wie een vreugdevuur wil houden moet  een ontheffing aanvragen in het kader van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente hanteerde hiervoor ‘Beleidsnotitie Paasvuren’. Deze beleidsnotitie sloot niet meer aan bij het regionaal beleid van de Veiligheidsregio. Inmiddels is er een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld met de ruimere begripsomschrijving ‘Vreugdevuren’.

Belangrijk om te weten

Een persoon of organisatie die een vreugdevuur wil houden moet op tijd (minimaal acht weken ervoor) schriftelijk een aanvraag indienen bij de gemeente Staphorst. De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen, zoals het bijvoegen van een situatietekening met de locatie van de stookplaats en dat de aanvraag voldoet aan de voorschriften en afstandseisen voor vreugdevuren.

Het aanvragen van een ontheffing is gratis. Wanneer het vreugdevuur openbaar toegankelijk is, moet hiervoor een evenementvergunning worden  aangevraagd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier met de daarin gestelde voorwaarden kunt u downloaden (pdf, 400 kb) of afhalen bij de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving in het gemeentehuis. Deze is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags op afspraak, telefoonnummer (0522) 46 74 00.

Wysiwyg