Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Voortgang collegebestuur: geen derde wethouder

Home > Inwoners > Actuele berichten > Voortgang collegebestuur: geen derde wethouder

Voortgang collegebestuur: geen derde wethouder

RSS
Dit item is verlopen op 01-12-2019.

Nadat begin oktober al bekend was gemaakt dat géén van de fracties bereid is gevonden om als derde partij aan het collegebestuur deel te nemen, hebben de fracties van de SGP en ChristenUnie gisteravond in de raadsvergadering meegedeeld dat zij ook niet zullen overgaan tot uitbreiding van het aantal wethouders. Dit betekent dat wethouder Lucas Mulder en wethouder Alwin Mussche in de huidige samenstelling invulling blijven geven aan het college.

In het Eindverslag dat SGP en CU hebben opgesteld wordt aangegeven langs welke weg zij tot deze conclusies zijn gekomen. Uit het rapport blijkt dat de beide wethouders bereid zijn de extra portefeuilles te continueren tot het eind van deze bestuursperiode. De fracties hebben in de raadsvergadering gereageerd. Dit is terug te luisteren via de website van de gemeenteraad (agendapunt 5d).

Om de ambities uit dit coalitieakkoord uit te voeren werd ten tijde van de vaststelling in 2018 uitgegaan van een college bestaande uit drie wethouders. Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 heeft de fractie van het CDA te kennen gegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van de coalitie. In navolging van dit besluit heeft wethouder Krale besloten terug te treden uit het college van burgemeester en wethouders.

Wysiwyg