Uw post digitaal ontvangen? Het kan!

Home > Inwoners > Actuele berichten > Uw post digitaal ontvangen? Het kan!

Uw post digitaal ontvangen? Het kan!

RSS
Dit item is verlopen op 01-02-2018.

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de ge­meente Staphorst geeft u de mogelijkheid uw post digitaal te ontvangen. Dat kan met de Berichtenbox van MijnOver­heid.

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken en biedt toegang tot uw berichten en uw persoonlijke gegevens. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U kunt zich aanmelden op mijn.overheid.nl met uw DigiD. Blijft u liever uw post via de brievenbus ontvangen? Dat kan ook.

Aanslagen gemeentelijke belastingen 2018

De gemeente verstuurt eind januari 2018 de aanslagen ge­meentelijke belastingen. U kunt zich aanmelden bij MijnOver­heid om dit digitaal te ontvan­gen. Dan ontvangt u de aanslag digitaal én per post. Op deze manier kunt u ervaren of u het prettig vindt de aanslagen op deze manier te ontvangen. Vanaf 2019 kunt u de aanslagen indien u dit wenst alleen digitaal ontvangen.

Taxatieverslagen WOZ-be­schikking

Wanneer u zich heeft aangemeld op MijnOverheid is het mogelijk het taxatieverslag via uw persoonlijke gege­vens op te vragen. Het taxatieverslag geeft inzicht in de manier waarop gemeen­ten de WOZ-waarde heeft be­paald. De WOZ-waarde wordt bekend gemaakt op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Wat is de Berichtenbox?

De Berichtenbox is uw persoon­lijke brievenbus waarin u post van de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en uw gemeente digitaal ontvangt. Denk dan aan berichten over uw toeslagen, uw kinder­bijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Op MijnOverheid is het mogelijk een e-mailadres op te geven en aan te geven of u een melding wilt ontvangen wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Op deze manier bent u tijdig op de hoogte.

Wysiwyg

delen op sociale media