Uw mening over cultuur in de gemeente Staphorst

Home > Inwoners > Actuele berichten > Uw mening over cultuur in de gemeente Staphorst

Uw mening over cultuur in de gemeente Staphorst

RSS

Cultuur verdiept ons gevoelsleven en het maakt de samenleving hechter. Het bevordert ook de positieve gezondheid en stimuleert de bedrijvigheid. Cultuur raakt iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap. Juist daarom is het van grote waarde om met elkaar te beschrijven wat wij hierin belangrijk vinden.

Vragenlijst

We willen graag uw mening horen over cultuur in Staphorst. Dit kan door het invullen van de vragenlijst. Wat is onze rol als gemeente, met welke culturele ontwikkelingen hebben we te maken en wat zijn speerpunten voor de toekomst? De uitkomsten zijn nodig voor het opstellen van een nieuw cultuurbeleid van de gemeente Staphorst.

Interviews met culturele partners

In de afgelopen periode hebben we als gemeente ruim twintig culturele partners bevraagd over het huidige en nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid. Van museum Staphorst, toneelvereniging De Rieverst IJhorst tot aan Stichting Historieherstel. De mening van u als inwoner is net zo belangrijk bij de totstandkoming van het nieuwe cultuurbeleid. In de vragenlijst komen stellingen uit de interviews naar voren die we graag willen toetsen bij u als inwoner.

Vragenlijst invullen

Dit kan tot en met 1 december. Alvast hartelijk dank voor het geven van uw mening.

Wysiwyg