Uitzicht belemmerende beplanting

Home > Inwoners > Actuele berichten > Uitzicht belemmerende beplanting

Uitzicht belemmerende beplanting

RSS
Dit item is verlopen op 01-09-2019.

Kruisingen op wegen zijn uitwisselingspunten. Het verkeer moet afremmen om te kunnen beoordelen of de kruising veilig kan worden overgestoken. Op veel kruisingen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, wordt het zicht soms (deels) ontnomen door bijvoorbeeld bosjes, hegjes, bomen en nu ook door maïs. Ook groeit beplanting soms behoorlijk over de erfgrens. Gevolg hiervan is dat het voetpad niet goed begaanbaar meer is.

Mocht dit het geval zijn voor uw tuin of perceel dan vragen u om uitzicht belemmerende en overhangende beplanting zo te onderhouden er geen sprake is van overlast.

Wysiwyg