Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Uitvoering van werkzaamheden in het buitengebied van Staphorst - Let goed op of u een vergunning nodig hebt

Home > Inwoners > Actuele berichten > Uitvoering van werkzaamheden in het buitengebied van Staphorst - Let goed op of u een vergunning nodig hebt

Uitvoering van werkzaamheden in het buitengebied van Staphorst - Let goed op of u een vergunning nodig hebt

RSS

Misschien hebt u gezien dat er in het buitengebied soms sloten worden gedempt en bomen worden gekapt. Ook worden er dammen en duikers aangelegd en nieuwe sloten gegraven. Dit zijn werkzaamheden in verband met de ruilverkaveling. Voor deze werkzaamheden zijn in de meeste gevallen vergunningen nodig en verleend door de gemeente en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Gaat u zelf of laat u werkzaamheden uitvoeren, let er dan wel goed op dat u hiervoor een vergunning hebt. Gemeente en het waterschap constateren namelijk helaas dat er bomen worden gekapt, sloten worden gedempt of gemeentegrond in gebruik wordt genomen, zonder dat daar een vergunning voor verstrekt is. Gebeurt dit, dan zal er handhaving plaatsvinden en kan uiteindelijk een last onder dwangsom worden opgelegd.

Slootdempingen

Voor het dempen van zowel bermsloten als sloten is een vergunning nodig van de gemeente en in bepaalde situaties ook van het waterschap. Helaas moeten zowel de gemeente als het waterschap constateren dat er (berm)sloten worden gedempt, zonder dat hier een vergunning voor is verleend. Dit is niet toegestaan. De gemeente en het waterschap zullen hiertegen handhavend optreden.

Bij het toepassen van grond bij dempingen gelden ook regels. Informatie waar u aan moet voldoen is terug te vinden op internet, onder andere via bodemplus.nl en helpdeskwater.nl.

Bomenkap

De gemeente heeft aan de Provincie Overijssel een vergunning verleend voor het kappen van een groot aantal bomen. De gemeente heeft echter geconstateerd dat er momenteel ook bomen worden gekapt zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Als u een boom wilt kappen (of verplanten of flink wilt snoeien), hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Op de Groene Kaart van de gemeente kunt u zien of een vergunning of melding nodig is, of dat u de boom gewoon kunt kappen. Als een boom illegaal wordt gekapt, zal de gemeente handhavend optreden.

Gemeentegrond

Op een aantal plaatsen wordt ook gemeentegrond in gebruik genomen. Dit gebruik van gemeentegrond vindt niet altijd bewust plaats, maar is uiteraard niet toegestaan. Om er achter te komen of u oneigenlijk grond gebruikt, is het raadzaam om te bekijken waar de kadastrale grenzen precies lopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Kadaster, via telefoonnummer 088 - 183 22 00.

Contact

Onderzoek van tevoren of u voor de activiteit die u wilt uitvoeren een vergunning nodig hebt. Twijfelt u hierover? Neemt u dan contact op met ons Omgevingsloket via: omgevingsloket@staphorst.nl of (0522) 467 467.

Wysiwyg