Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

Home > Inwoners > Actuele berichten > TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

RSS

Heeft u in 2020 te maken gehad met een daling van uw inkomen vanwege de coronacrisis? En komt u daardoor in problemen met het betalen van uw vaste woonlasten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Deze regeling is voor iedereen met een inkomen. Dus zowel voor ondernemers (zelfstandigen, zzp’ers) als mensen die loon of een uitkering ontvangen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de TONK?

Er moet door de coronamaatregelen sprake zijn van:

  • een inkomensdaling;
  • hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen;
  • onvoldoende beschikbaar vermogen om de inkomensdaling op te vangen.

Inkomensdaling

De inkomensdaling is minimaal:

  • 20% van uw netto-inkomen bij een inkomen tot € 2.000,- per maand;
  • 25% van uw netto-inkomen bij een inkomen tussen de € 2.000,- en € 3.000,- per maand;
  • 30% van uw inkomen bij een inkomen boven de € 3.000,- per maand.

Bij het inkomen kijken we naar het huishoudinkomen. Dus het inkomen van beide partners die op hetzelfde adres wonen.

Voorbeeld:

In januari 2020 had u (eventueel gezamenlijk met uw partner) een inkomen van € 2.800,- per maand. Door de coronacrisis is in 2020 het inkomen gedaald naar € 2.000,- per maand. Dit is een daling van 28,5% en dus meer dan de vereiste 25%.

Hoogte van de woonlasten

Zijn uw woonlasten meer dan 40% van uw huidige inkomen? In combinatie met de inkomensdaling kunt u dan in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming. De woonlasten bestaan uit huur, hypotheeklasten, gas, water, energie, woonverzekering en gemeentelijke belastingen.

Voorbeeld:

Uw huidige inkomen is € 2.000,- per maand. Uw woonlasten zijn € 900,- per maand. Dit is 45% van uw inkomen.

Hoogte van de tegemoetkoming

Wij vergoeden de woonlasten die hoger zijn dan 40% van uw inkomen. De vergoeding is maximaal € 350,- per maand.

Voorbeeld:

Bij een inkomen van € 2.000,- per maand en woonlasten van € 900,- per maand, ontvangt u € 100,- per maand.

Vermogensgrenzen

De vermogensgrens is voor een alleenstaande € 10.000,- en voor een alleenstaande ouder / echtpaar / samenwonenden € 15.000,-. Voor ondernemers geldt dat het vermogen wat bestemd is voor een pensioenvoorziening niet meetelt. Heeft u een hoger beschikbaar vermogen, dan heeft u geen recht op de TONK.

Duur van de TONK

De TONK-regeling geldt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U kunt dus een tegemoetkoming krijgen van 6 maanden. In bovengenoemd voorbeeld ontvangt u 6 x € 100,- is € 600,-.

TONK-vergoeding aanvragen

Wysiwyg